นอนหลับสบายด้วยตะไคร้

ตะไคร้ เป็นไม้ล้มลุกประเภทหญ้า ขึ้นเป็นกลุ่ม สูงประมาณ 1 – 1.5 เมตร ลำต้นเรียวยาวและแข็ง มีใบเดี่ยวแคบและยาว ปลายใบแหลม ใบเป็นสีเขียว ขอบใบคม มีขนสีขาวนวล ขึ้นปกคลุมตลอดใบ ออกดอกเป็นช่อ เป็นพืชเขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา และเอเชีย เจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิสูง ชอบดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการปักชำ